1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Bir tarafta ’19 Mayıs Mahallesi Samanyolu Sokak Belde Han No:90 İç Kapı No:23 Şişli/İSTANBUL” adresinde mukim marmarakampkaravanf.com (Bundan sonra “Anadolu Ekspo” olarak anılacaktır) diğer tarafta marmarakampkaravanf.com internet sitesinden bilet satın alan Tüketici (“Müşteri” olarak anılacaktır) aşağıdaki şartlar doğrultusunda işbu sözleşmeyi akdetmişlerdir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşmenin konusu Müşteriye, marmarakampkaravanf.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda, etkinlik bileti alınmasına ilişkin olarak bilet satılması hizmeti olup; Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. KULLANIM KOŞULLARI

Müşteri, marmarakampkaravanf.com adlı internet sitesinde yer alan “Kullanım Koşulları” ve “Gizlilik” başlıklı metinleri okuduğunu ve işbu kullanım koşulları ve gizlilik maddeleri hakkında eksiksiz bilgiye sahip olduğunu işbu Sözleşme ile kabul ve beyan etmektedir.

4. SATIŞ VE HİZMETE İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR

4.1. Müşteri, etkinlik biletini internet sitesi üzerinden seçimi yaptığı takdirde fiyatını görebilecektir.

4.2. Etkinlik biletleri, marmarakampkaravanf.com üzerinden yalnızca banka kartı veya kredi kartı ile satın alınabilir. Müşteri, internet üzerinden bilet satın alması halinde kendisine ödeme yapmak üzere, tercih etmesi için kredi kartı veya banka kartı seçenekleri sunulacaktır. Müşteri, bu kredi kartı veya banka kartı seçeneğinden kendisine uygun olanı tercih edecek işlemini tamamlayacaktır.

4.3. Bilet fiyatları, mevcut lokasyonlara, şehirlere, etkinliğe, tarihe göre değişiklik arzedebilir. Bilet fiyatlarında bahse konu değişikliği Müşteri kabul ve beyan eder. Bilet fiyatlarına tüm vergi ve harçlar dahildir. İnternet bilet satış hizmetine ilişkin ücrette marmarakampkaravanf.com’nin değişiklik yapma hakkı saklıdır. İnternet bilet satış hizmetine ilişkin ücrette yapılacak değişiklikleri Müşteri kabul ve beyan eder.

4.4. marmarakampkaravanf.com tarafından işlem gören her bilet için, marmarakampkaravanf.com tarafından belirlenen bir hizmet bedeli alınmaktadır. Kullanıcı marmarakampkaravanf.com’den bilet satın almakla, bu bedelleri ödemeyi kabul etmiş sayılır.

4.5. marmarakampkaravanf.com üzerinden satın alınmış olan etkinlik biletleri, yalnızca ilgili etkinlik alanından teslim alınabilir.

4.6. Gününde ve saatinde kullanılmayan etkinlik biletleri geçersiz olup, hizmet bedeli iadesi ve/veya değişikliği yapılması mümkün değildir.

4.7. Müşteri, Anadolu Ekspo’un belirlediği maximum bilet sayısından fazla bilet satın alamaz. Anadolu Ekspo bu uygulama ile olası kötü niyetli bilet satışlarını önlemektedir. Müşteri, satın almış olduğu biletleri karaborsa yolu ile kanuna aykırı olarak satamaz.

4.8. marmarakampkaravanf.com ile birlikte marmarakampkaravanf.com’nin tüm ortakları, çalışanları ya da içerik sağlayıcıları, sebebi ve süresinden bağımsız olarak marmarakampkaravanf.com’de ortaya çıkabilecek olası hata, kusur ve ihmallerden, veya bilgi eksikliğinden ve gecikmeden dolayı meydana gelebilecek zarardan sorumlu tutulamaz. marmarakampkaravanf.com ile birlikte marmarakampkaravanf.com’nin tüm ortakları, çalışanları ya da içerik sağlayıcıları, Müşterinin ve 3.şahısların tazminat, ceza ve sair ve her ne nam altında olursa olsun talep edecekleri alacak taleplerinden dolayı sorumluluk kabul etmez.

4.9. Alınan etkinlik biletlerine ilişkin olarak kontrol etme, muhafaza etme yükümlülüğü Müşteri aittir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinden doğan zararlardan Müşteri sorumlu olacaktır.

4.10. marmarakampkaravanf.com üzerinden etkinlik bileti alarak;

– Satın alınmış her etkinlik bileti için seçmiş olduğunuz etkinliği kabul etmiş bulunuyorsunuz.

– marmarakampkaravanf.com’nin uygun gördüğü ve/veya teknik aksaklıklar olması halinde etkinlik bileti satmayı reddetme, etkinlik biletleri satışını feshetme ya da etkinlik saatlerini ve salonları değiştirme/iptal etme hakkının saklı olduğunu kabul etmiş bulunuyorsunuz.

4.11. marmarakampkaravanf.com üzerinden satın alınmış olan etkinlik biletlerinin, iade, iptal veya değişimi işbu Sözleşmede belirlenen şartlar doğrultusunda etkinlik seansına 1 gün kalana kadar https://www.marmarakampkaravanf.com/biletleme/~step~refund adresinden veya belirtilen usullerde yapılabilir.

5. CAYMA HAKKI

Müşteri, iş bu sözleşmenin akdedildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Müşterinin cayma hakkını kullanabilmesi için satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kullanmamış olması ve/veya cayma hakkı süresi olan 7 günlük süreyi aşmamak kaydıyla ilgili fetkinlik seansının başlamasına 1 günden fazla zaman kalması gerekmektedir, aksi halde cayma hakkı geçersiz olacaktır. Müşterinin cayma hakkını süresi içerisinde ve usulüne uygun kullanması halinde marmarakampkaravanf.com cayma hakkı bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu bilete ilişkin bedeli Müşteriye iade edecektir. Müşteri, cayma hakkı kullanımını yazılı olarak yapacak veya marmarakampkaravanf.com’nin belirtilen iletişim formuna veya e posta adresine bildirerek gerçekleştirecektir.

6. DİĞER HÜKÜMLER

6.1. Bilet satışına ilişkin bilgiler Anadolu Ekspo tarafından kayıt altında tutulacak ve herhangi bir uyuşmazlık halinde yapılan satışa ilişkin kayıtlar ilgili kurum ve kuruluşlara sunulacaktır.

6.2. Anadolu Ekspo sahibi olduğu internet sitesinde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir.

6.3. Müşteri, siteyi kullanımı sırasında işbu Sözleşme ve Kullanım Koşulları ile sitede yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde yapılan açıklamalara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini aksi halde bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. İHTİLAF HALLİ

İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda Bakanlık tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilinde Müşteri’nin hizmet satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti yetkilidir.

8. YÜRÜRLÜLÜK

İş bu sözleşmenin kabul edilerek onaylanması ve internet sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi ile birlikte Müşteri, iş bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve iş bu sözleşme yürürlüğe girecektir.

Müşteri, sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, sözleşmeden cayma hakkı ve sözleşmenin getirdiği tüm hak ve yükümlülükler konusunda doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu herhangi bir itirazı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. SATICIYA AİT BİLGİLER

ÜNVAN

:

Anadolu Ekspo Fuar Tic. Ltd. Şti.

VERGİ NUMARASI

:

Mecidiyeköy 0680817884

E-POSTA

:

[email protected]

ADRES

19 Mayıs Mah. Samanyolu Sk. Belde İş Hanı No:90 İç Kapı No:23 Şişli/İSTANBUL

2. SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN NİTELİKLERİ

Biletin internet sitesi üzerinden satın alınması esnasında fiyatı sitede görülecektir. Bu bedele tüm harç ve vergiler dahildir.

Etkinlik biletleri, Anadolu Ekspo üzerinden yalnızca banka kartı veya kredi kartı ile satın alınabilir. Müşteri, internet üzerinden bilet satın alması halinde kendisine ödeme yapmak üzere, tercih etmesi için kredi kartı veya banka kartı seçenekleri sunulacaktır. Müşteri, bu kredi kartı veya banka kartı seçeneğinden kendisine uygun olanı tercih edecek işlemini tamamlayacaktır.

Bilet fiyatları, mevcut lokasyonlara, şehirlere, etkinliğe, tarihe göre değişiklik arzedebilir. Bilet fiyatlarında bahse konu değişikliği Müşteri kabul ve beyan eder. Bilet fiyatlarına tüm vergi ve harçlar dahildir.

Gününde ve saatinde kullanılmayan etkinlik biletleri geçersiz olup, hizmet bedeli iadesi ve/veya değişikliği yapılması mümkün değildir.

3. CAYMA HAKKI

Müşteri, iş bu sözleşmenin akdedildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Müşterinin cayma hakkını kullanabilmesi için satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kullanmamış olması ve/veya cayma hakkı süresi olan 7 günlük süreyi aşmamak kaydıyla ilgili etkinlik seansın başlamamış olması gerekmektedir, aksi halde cayma hakkı geçersiz olacaktır. Müşterinin cayma hakkını süresi içerisinde ve usulüne uygun kullanması halinde marmarakampkaravanf.com cayma hakkı bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu bilete ilişkin bedeli Müşteriye iade edecektir. Müşteri, cayma hakkı kullanımını yazılı olarak yapacak veya marmarakampkaravanf.com’nin belirtilen iletişim formuna veya e posta adresine bildirerek gerçekleştirecektir.

4. YETKİLİ MAHKEME

Müşteri, iş bu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusunda başvurularını Bakanlık tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilinde hizmet satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne yapacaktır.

İş bu ön bilgilendirme formu elektronik ortamda Müşteri tarafından okunarak kabul edildikten sonra mesafeli satış sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

Müşteri, ön bilgilendirme formunda belirtilen maddeleri okuduğunu, kabul ettiğini ve herhangi bir itirazının olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.